Banner

Omega Plus (pobo?ka Pelh?imov) Pelh?imov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Omega Plus (pobo?ka Pelh?imov)
Autodoprava - kontakty

Omega Plus (pobo?ka Pelh?imov)

Adresa: Pra×skß 1655

  393 01 Pelh?imov

  ?eskß republika

Telefon +420 565 321 404

Fax +420 565 321 403

Email pajerova@omega-plus.cz

Web http://www.omega-trans.cz


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ logistickřch a celnÝch slu×eb, skladovßnÝ a manipulace se zbo×Ým a kamionovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka