Banner

Petr K?es?an P?ibyslav | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr K?es?an

Adresa: U Lesa 717

  582 22 P?ibyslav

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Odvoz hlíny, suti, kamení a dovoz písku, št?rku, kamení.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava