Banner

Petr K?es?an P?ibyslav | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr K?es?an

Adresa: U Lesa 717

  582 22 P?ibyslav

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Odvoz hlíny, suti, kamení a dovoz písku, št?rku, kamení.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava