Banner

Roman Svoboda Sta?e? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Roman Svoboda

Adresa: ?ervená hospoda 370

  675 22 Sta?e?

  ?eská republika

Telefon +420 568 850 628

Fax +420 568 850 628


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní a mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava