Banner

Roman Svoboda Sta?e? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Roman Svoboda

Adresa: ?ervená hospoda 370

  675 22 Sta?e?

  ?eská republika

Telefon +420 568 850 628

Fax +420 568 850 628


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní a mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava