Banner

Stratmann, s.r.o. Humpolec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Stratmann, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Stratmann, s.r.o.

Stratmann, s.r.o.

Adresa: Hálkova 872

  396 01 Humpolec

  ?eská republika

Telefon +420 565 535 051

Fax +420 565 535 052

Email stratmann@stratmann.cz

Web http://www.stratmann.cz


Další informace

Nabídka mezinárodní a vnitrostátní nákladní silni?ní dopravy. Specializace na cisterny - potraviny, chemie v?etn? ADR, p?eprava nebezpe?ných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava