Banner

Stratmann, s.r.o. Humpolec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Stratmann, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Stratmann, s.r.o.

Stratmann, s.r.o.

Adresa: Hálkova 872

  396 01 Humpolec

  ?eská republika

Telefon +420 565 535 051

Fax +420 565 535 052

Email stratmann@stratmann.cz

Web http://www.stratmann.cz


Další informace

Nabídka mezinárodní a vnitrostátní nákladní silni?ní dopravy. Specializace na cisterny - potraviny, chemie v?etn? ADR, p?eprava nebezpe?ných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava