Banner

Svoboda International Transport, s.r.o. VelkÚ Mezi?Ý?Ý | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Svoboda International Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Svoboda International Transport, s.r.o.

Adresa: T?ebÝ?skß 1678/60

  594 01 VelkÚ Mezi?Ý?Ý

  ?eskß republika

Telefon

Email info@svoboda-transport.cz

Web http://www.svoboda-transport.cz


Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ nßkladnÝ silni?nÝ dopravy. NabÝdka spedi?nÝch a zßsilkovřch slu×eb.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

Povinn├ę ru─Źen├ş online

Povinnost uzav?Ýt povinnÚ ru?enÝ mß ka×dř majitel vozidla, kterÚmu byla p?id?lena registra?nÝ zna?ka anebo technickř pr?kaz nebo je pou×Ývßno na ve?ejnřch komunikacÝch. Ceny povinnÚho ru?enÝ 2010 zjistÝte v p?ehlednÚ kalkula?ce povinnÚho ru?enÝ.

Vybranß vizitka