Banner

Svoboda International Transport, s.r.o. Velké Mezi?í?í | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Svoboda International Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Svoboda International Transport, s.r.o.

Adresa: T?ebí?ská 1678/60

  594 01 Velké Mezi?í?í

  ?eská republika

Telefon

Email info@svoboda-transport.cz

Web http://www.svoboda-transport.cz


Další informace

Provozování nákladní silni?ní dopravy. Nabídka spedi?ních a zásilkových služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka