Banner

Transitservis, s.r.o. Jihlava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Transitservis, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Transitservis, s.r.o.

Adresa: Na Hranici 4039/8

  586 01 Jihlava

  ?eskß republika

Telefon +420 567 312 820

Email transitservis@volny.cz

Web http://www.volny.cz/transitservis


Dal┼í├ş informace

NabÝdka vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ dopravy a spedi?nÝch slu×eb.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka

Autodoprava