Banner

Transitservis, s.r.o. Jihlava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Transitservis, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Transitservis, s.r.o.

Adresa: Na Hranici 4039/8

  586 01 Jihlava

  ?eskß republika

Telefon +420 567 312 820

Email transitservis@volny.cz

Web http://www.volny.cz/transitservis


Dal┼í├ş informace

NabÝdka vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ dopravy a spedi?nÝch slu×eb.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna
?eskß pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Varinta pojiÜt?nÝ Bonus Exclusive kryje nßklady ze zp?sobenÚ nehody a× do vřÜe 100 milion? K?.

Vybranß vizitka

Autodoprava