Banner

Univerzum - Z, s.r.o. Jihlava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Univerzum - Z, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Univerzum - Z, s.r.o.

Adresa: Sokolovská 3092/132

  586 01 Jihlava

  ?eská republika

Telefon +420 567 275 700

Fax +420 567 275 701

Email univerzum-a@volny.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti mezinárodní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava