Banner

Vyso?inaHURY+?┴STKA AD

Autodoprava - kontakty

HURY+?┴STKA AD

Adresa: Chel?ickÚho 11

  58601 Jihlava

  ?eskß republika

Telefon +420602785714

Email hcsped@centrum.cz


Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka