Banner

Vyso?inaHURY+?┴STKA AD

Autodoprava - kontakty

HURY+?┴STKA AD

Adresa: Chel?ickÚho 11

  58601 Jihlava

  ?eskß republika

Telefon +420602785714

Email hcsped@centrum.cz


Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka