Banner

AUTOBETA s.r.o. Uherské Hradišt?-Jarošov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AUTOBETA s.r.o.

Adresa: Pivovarská 230

  686 01 Uherské Hradišt?-Jarošov

  ?eská republika

Telefon +420 571 110 198


Další informace

Zajiš?ujeme údržbu motorových vozidel a nákladní silni?ní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava