Banner

AUTOBETA s.r.o. Uherské Hradišt?-Jarošov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AUTOBETA s.r.o.

Adresa: Pivovarská 230

  686 01 Uherské Hradišt?-Jarošov

  ?eská republika

Telefon +420 571 110 198


Další informace

Zajiš?ujeme údržbu motorových vozidel a nákladní silni?ní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka