Banner

BAMAK, s.r.o. Uherský Brod | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BAMAK, s.r.o.

Adresa: Zátiší 1958

  688 01 Uherský Brod

  ?eská republika

Telefon +420 572 637 708

Fax +420 572 637 708


Další informace

Spole?nost podniká v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava