Banner

Bohemia Transport CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Bohemia Transport CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Bohemia Transport CZ, s.r.o.

Adresa: Topolná 62

  687 11

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 572 508 115

Web http://www.btcz.com


Další informace

P?eprava zboží na paletách, sypkých materiál?, zem?d?lských a stavebních stroj?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava