Banner

Bohemia Transport CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Bohemia Transport CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Bohemia Transport CZ, s.r.o.

Adresa: Topolná 62

  687 11

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 572 508 115

Web http://www.btcz.com


Další informace

P?eprava zboží na paletách, sypkých materiál?, zem?d?lských a stavebních stroj?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava