Banner

?a?o Transport, s.r.o. Uherský Brod | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ?a?o Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

?a?o Transport, s.r.o.

Adresa: Nivnická 1763

  688 01 Uherský Brod

  ?eská republika

Telefon +420 572 822 990

Fax +420 572 662 985


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka