Banner

cauphidu, spol. s r.o. Hulín | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? cauphidu, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

cauphidu, spol. s r.o.

Adresa: Sokolská 440

  768 24 Hulín

  ?eská republika

Telefon +420 577 001 398

Email info@cauphidu.cz

Web http://www.cauphidu.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní p?epravy celovozových i kusových zásilek a speciální dopravy zdravotního materiálu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava