Banner

Doprava Lubomír Vícha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Doprava Lubomír Vícha

Doprava Lubomír Vícha

Adresa: Valašské Mezi?í?í-Ju?inka 151

  757 01

  ?eská republika

Telefon +420 576 809 880

Fax +420 226 013 364

Email kontakt@dopravavicha.cz

Web http://www.dopravavicha.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Zabýváme se nákladní mezinárodní i vnitrostátní p?epravou a spedicí. Disponujeme vlastními moderními vozidly, od expresní dodávky až velkoobjemové náv?sy, spl?ujícími p?ísné ekologické normy. P?sobíme v rámci celé EU.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava