Banner

EKOPAL, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? EKOPAL, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

EKOPAL, spol. s r.o.

Adresa: Bánov 676

  687 54

  ?eská republika

Telefon +420 572 646 213

Fax +420 572 646 213


Další informace

Provoz nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava