Banner

Ing. Milan Svozil | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Milan Svozil
Autodoprava - kontakty

Ing. Milan Svozil

Adresa: Osv?timany 356

  687 42

  ?eská republika

Telefon +420 572 594 121

Fax +420 572 594 121


Další informace

Silni?ní motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. P?eprava nebezpe?ných v?cí (ADR).

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka