Banner

Ing. Miroslav Szymurda Uherské Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Miroslav Szymurda
Autodoprava - kontakty

Ing. Miroslav Szymurda

Adresa: Pr?myslová 1152

  686 01 Uherské Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 572 540 164

Fax +420 572 557 872

Email transa@iol.cz


Další informace

Nabídka služeb mezinárodní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava