Banner

Ing. Miroslav Szymurda Uherské Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Miroslav Szymurda
Autodoprava - kontakty

Ing. Miroslav Szymurda

Adresa: Pr?myslová 1152

  686 01 Uherské Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 572 540 164

Fax +420 572 557 872

Email transa@iol.cz


Další informace

Nabídka služeb mezinárodní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava