Banner

Ing. Miroslav Szymurda Uherské Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Miroslav Szymurda
Autodoprava - kontakty

Ing. Miroslav Szymurda

Adresa: Pr?myslová 1152

  686 01 Uherské Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 572 540 164

Fax +420 572 557 872

Email transa@iol.cz


Další informace

Nabídka služeb mezinárodní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka