Banner

Jan Popelka - AUTODOPRAVA Strání-Kv?tná | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jan Popelka - AUTODOPRAVA
Autodoprava - kontakty

Jan Popelka - AUTODOPRAVA

Adresa: U Klane?nice 270

  687 66 Strání-Kv?tná

  ?eská republika

Telefon +420 572 697 179


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka