Banner

Jaroslav Tr?ka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Tr?ka

Adresa: Francova Lhota 463

  756 14

  ?eská republika

Telefon

Email trcka.nd@seznam.cz


Další informace

Provoz nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava