Banner

Jaroslav Tr?ka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Tr?ka

Adresa: Francova Lhota 463

  756 14

  ?eská republika

Telefon

Email trcka.nd@seznam.cz


Další informace

Provoz nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava