Banner

Jasno, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jasno, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Jasno, spol. s r.o.

Jasno, spol. s r.o.

Adresa: Jasenná 306

  763 13

  ?eská republika

Telefon +420 577 456 117

Fax +420 577 456 119

Email jasno@jasno.eu

Web http://www.jasno.eu


Další informace

Nabízíme vnitrostátní a mezinárodní dopravu nízkotonážních nadm?rných náklad? po území celé Evropy. Dopravujeme obytné i odpadní kontejnery, sila, zem?d?lské stroje. Jako podnik služeb provádíme pro zem?d?lce kombajnovou sklize?, senážování, silážování, LKS, GPS, vývoz kejdy, rozmetání chlévské mrvy, vakování, ma?kání zrna, aj. Poskytujeme kompletní linky. Zajiš?ujeme zimní údržbu cest. Specializujeme se na chov masného skotu Charolais v BIO kvalit?. Nabízíme chov a ustájení koní.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava