Banner

Jasno, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jasno, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Jasno, spol. s r.o.

Jasno, spol. s r.o.

Adresa: Jasenná 306

  763 13

  ?eská republika

Telefon +420 577 456 117

Fax +420 577 456 119

Email jasno@jasno.eu

Web http://www.jasno.eu


Další informace

Nabízíme vnitrostátní a mezinárodní dopravu nízkotonážních nadm?rných náklad? po území celé Evropy. Dopravujeme obytné i odpadní kontejnery, sila, zem?d?lské stroje. Jako podnik služeb provádíme pro zem?d?lce kombajnovou sklize?, senážování, silážování, LKS, GPS, vývoz kejdy, rozmetání chlévské mrvy, vakování, ma?kání zrna, aj. Poskytujeme kompletní linky. Zajiš?ujeme zimní údržbu cest. Specializujeme se na chov masného skotu Charolais v BIO kvalit?. Nabízíme chov a ustájení koní.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka