Banner

Ji?í Martinec - Transport & Spedition Byst?ice pod Hostýnem | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Martinec - Transport & Spedition

Adresa: Nádražní 450

  768 61 Byst?ice pod Hostýnem

  ?eská republika

Telefon +420 573 334 297


Další informace

Nabídka mezinárodní nákladní dopravy a zasilatelství.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava