Banner

Ji?í Martinec - Transport & Spedition Byst?ice pod Hostýnem | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Martinec - Transport & Spedition

Adresa: Nádražní 450

  768 61 Byst?ice pod Hostýnem

  ?eská republika

Telefon +420 573 334 297


Další informace

Nabídka mezinárodní nákladní dopravy a zasilatelství.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava