Banner

JS Cargomaxxx, s.r.o. Uherské Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? JS Cargomaxxx, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

JS Cargomaxxx, s.r.o.

Adresa: Svatováclavská 841

  686 01 Uherské Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 572 540 147

Fax +420 572 557 172

Email info@jscargomaxxx.cz

Web http://www.jscargomaxxx.cz


Další informace

Nabídka velkoobjemové nákladní p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava