Banner

JS Cargomaxxx, s.r.o. Uherské Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? JS Cargomaxxx, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

JS Cargomaxxx, s.r.o.

Adresa: Svatováclavská 841

  686 01 Uherské Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 572 540 147

Fax +420 572 557 172

Email info@jscargomaxxx.cz

Web http://www.jscargomaxxx.cz


Další informace

Nabídka velkoobjemové nákladní p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka