Banner

K3H Transport, s.r.o. Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? K3H Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

K3H Transport, s.r.o.

Adresa: Velehradská 1698

  686 03 Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 572 543 496

Fax +420 572 543 837

Email k3htransport@cbox.cz


Další informace

Nabízíme silni?ní nákladní motorovou dopravu. Provozujeme ?erpací stanice s palivy a mazivy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka