Banner

Karel Molek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Molek

Adresa: Lužná 256

  756 11

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 571 446 616

Email karel.molek@seznam.cz


Další informace

Nabízíme vnitrostátní p?epravu nákladu vozem Daewoo Avia.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava