Banner

Karel Molek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Molek

Adresa: Lužná 256

  756 11

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 571 446 616

Email karel.molek@seznam.cz


Další informace

Nabízíme vnitrostátní p?epravu nákladu vozem Daewoo Avia.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava