Banner

Klva?a, s.r.o. Byst?ice pod Hostýnem | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Klva?a, s.r.o.

Adresa: Sídlišt? 1514

  768 61 Byst?ice pod Hostýnem

  ?eská republika

Telefon +420 573 381 747

Email klvana@mybox.cz


Další informace

Provozujeme silni?ní motorovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka