Banner

KROMTRANS, spol. s r.o. Krom??íž-Vážany | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? KROMTRANS, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

KROMTRANS, spol. s r.o.

Adresa: Osvoboditel? 222/36

  767 01 Krom??íž-Vážany

  ?eská republika

Telefon +420 573 345 031

Email doprava@kromtrans.cz

Web http://www.kromtrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní doprava a spedice, p?epravy sypkých a voln? ložených hmot, nadm?rné a nadrozm?rné p?epravy, b?žné p?epravy a dodávky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka