Banner

KROMTRANS, spol. s r.o. Krom??íž-Vážany | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? KROMTRANS, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

KROMTRANS, spol. s r.o.

Adresa: Osvoboditel? 222/36

  767 01 Krom??íž-Vážany

  ?eská republika

Telefon +420 573 345 031

Email doprava@kromtrans.cz

Web http://www.kromtrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní doprava a spedice, p?epravy sypkých a voln? ložených hmot, nadm?rné a nadrozm?rné p?epravy, b?žné p?epravy a dodávky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava