Banner

Kronex, s.r.o. Krom??íž-Vážany | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kronex, s.r.o.

Adresa: Na Dílech 291/10

  767 01 Krom??íž-Vážany

  ?eská republika

Telefon +420 573 343 985

Email kronex@kronex.cz


Další informace

Provozování automobilové nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava