Banner

Kronex, s.r.o. Krom??íž-Vážany | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kronex, s.r.o.

Adresa: Na Dílech 291/10

  767 01 Krom??íž-Vážany

  ?eská republika

Telefon +420 573 343 985

Email kronex@kronex.cz


Další informace

Provozování automobilové nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava