Banner

Lud?k Miko | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lud?k Miko

Adresa: Starý Hrozenkov 11

  687 74

  ?eská republika

Telefon

Email ludek.miko@seznam.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava