Banner

Luky-Trans, s.r.o. Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Luky-Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Luky-Trans, s.r.o.

Adresa: Rastislavova 603

  686 03 Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 572 541 729

Email luky.trans@seznam.cz


Další informace

Provozujeme autodopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava