Banner

M.A.B. Group, s.r.o. Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? M.A.B. Group, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

M.A.B. Group, s.r.o.

Adresa: Tovární 861

  686 03 Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 572 430 441

Fax +420 572 581 175

Email mab-group@mab-group.cz

Web http://www.mab-group.cz


Další informace

Nabídka služeb p?epravy kusové a nebezpe?né zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava