Banner

Malsped, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Malsped, s.r.o.

Adresa: Slavi?ín-Divnice 122

  763 21

  ?eská republika

Telefon +420 577 310 440

Fax +420 577 342 395

Email malsped@volny.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Nabídka dopravních a spedi?ních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava