Banner

Minas Allegro, s.r.o. Staré M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Minas Allegro, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Minas Allegro, s.r.o.

Adresa: Zerzavice 1948

  686 01 Staré M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 572 551 019


Další informace

Poskytování silni?ní nákladní vnitrostátní dopravy. Opravy silni?ních vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava