Banner

Miroslav Ku?a Zlín-Štípa | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Ku?a

Adresa: Do humen IV 461

  763 14 Zlín-Štípa

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 571 152 460

Email mr.kuca@centrum.cz


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka