Banner

Miroslav Ku?a Zlín-Štípa | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Ku?a

Adresa: Do humen IV 461

  763 14 Zlín-Štípa

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 571 152 460

Email mr.kuca@centrum.cz


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava