Banner

Miroslav Ku?a Zlín-Štípa | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Ku?a

Adresa: Do humen IV 461

  763 14 Zlín-Štípa

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 571 152 460

Email mr.kuca@centrum.cz


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka