Banner

MISVO TRANS, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MISVO TRANS, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

MISVO TRANS, s.r.o.

Adresa: Osv?timany 356

  687 42

  ?eská republika

Telefon +420 572 594 121

Email misvo@email.cz

Web http://www.misvo.cz


Další informace

Silni?ní motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. P?eprava nebezpe?ných v?cí (ADR).

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava