Banner

MjM spedition, s.r.o. Hluk | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MjM spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

MjM spedition, s.r.o.

Adresa: Lánská 760

  687 25 Hluk

  ?eská republika

Telefon +420 571 891 680


Další informace

Poskytujeme služby v oblasti spedice a nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava