Banner

OLNET CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

OLNET CZ, s.r.o.

Adresa: Žalkovice 85

  768 23

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Nabídka dopravních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava