Banner

OM-TRANS, s.r.o. Krom??íž | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

OM-TRANS, s.r.o.

Adresa: Kaplanova 1513/2

  767 01 Krom??íž

  ?eská republika

Telefon +420 573 331 599

Email olejnik.m@quick.cz


Další informace

Nabídka služeb nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava