Banner

OM-TRANS, s.r.o. Krom??íž | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

OM-TRANS, s.r.o.

Adresa: Kaplanova 1513/2

  767 01 Krom??íž

  ?eská republika

Telefon +420 573 331 599

Email olejnik.m@quick.cz


Další informace

Nabídka služeb nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava