Banner

Pavel Kubinec - Kado Dolní N?m?í | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Pavel Kubinec - Kado
Autodoprava - kontakty

Pavel Kubinec - Kado

Adresa: Vinohradská 477

  687 62 Dolní N?m?í

  ?eská republika

Telefon +420 572 648 705


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka