Banner

Pavel Srkala | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Pavel Srkala

Adresa: Kel? 22

  756 43

  ?eská republika

Telefon +420 571 641 182


Další informace

Firma zajiš?uje silni?ní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava