Banner

ASP Auto, s.r.o. Zlín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

ASP Auto, s.r.o.

ASP Auto, s.r.o.

Adresa: Rybníky II/248

  760 01 Zlín

  ?eská republika

Telefon +420 577 522 322

Fax +420 577 522 322

Email info@asp-auto.cz

Web http://www.asp-auto.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava silni?ní provozovaná vozidly do i nad 3,5t zajiš?ující kamionovou dopravu, spedici, pneuservis dvoustopých vozidel do 3,5t. Sou?ástí je prodej pneu a disk?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Autodoprava