Banner

?as, s.r.o. Zlín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

?as, s.r.o.

Adresa: T?ída Tomáše Bati 4

  760 01 Zlín

  ?eská republika

Telefon +420 577 522 500

Fax +420 577 523 120

Email cas-zlin@mbox-telest.cz


Další informace

Provoz silni?ní motorové nákladní dopravy vnitrostátní i mezinárodní.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Autodoprava