Banner

DANAD, s.r.o. Zlín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DANAD, s.r.o.

Adresa: Sokolská 2446

  760 01 Zlín

  ?eská republika

Telefon +420 577 011 817

Fax +420 577 436 090

Email danad@danad.cz

Web http://www.danad.cz


Další informace

Nabízíme nákladní p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Autodoprava