Banner

Intermen Group, s.r.o. Zlín-Prštné | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Intermen Group, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Intermen Group, s.r.o.

Adresa: Chmelnická 455

  760 01 Zlín-Prštné

  ?eská republika

Telefon +420 577 584 206

Email intermen@intermen.cz

Web http://www.intermengroup.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Autodoprava