Banner

Dálniční známky 2009

Autodoprava

Dálniční známky 2009

Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a jejich úseky, stanovené prováděcím předpisem, lze užít silničním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou nejméně se čtyřmi koly po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice.
Nezapomeňte též na povinnost mít uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla neboli poviné ručení. Ceníky povinného ručení pojišťoven jsou k dispozici i na interneru.

Poplatek lze platit na kalendářní rok, měsíc nebo sedm dnů.

Poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna část je přímo nalepena celou svou plochou na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji (z pohledu řidiče) tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

  • Kupón je nepřenosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo.
  • V případě změny registrační značky vozidla se kupón nemění.
  • Po skončení doby platnosti musí být kupón z čelního skla odstraněn.
  • Kupón lze z několika důvodů stanovených zákonem také vyměnit.

Sankce: Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být pokutováno až do výše 5 000,- Kč v blokovém řízení a až do výše 500 000,- Kč ve správním řízení.

Ceny dálničních známek

1 rok
Platnost začíná 1.12.2008 a končí 31.1.2010.
do 3,5 tuny 1000,- Kč
nad 3,5 tuny a do méně než 12 tun 8000,- Kč

1 měsíc
Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
do 3,5 tuny 330,- Kč
nad 3,5 tuny a do méně než 12 tun 2000,- Kč

7 dnů
Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím sedmého kalendářního dne.
do 3,5 tuny 220,- Kč
nad 3,5 tuny a do méně než 12 tun 750,- Kč

Pro určení největší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) vozidla nebo jízdní soupravy je směrodatný údaj v technickém průkazu vozidla. Kategorie vozidla je dána součtem největších povolených hmotností všech vozidel jízdní soupravy, kterou je v daném okamžiku komunikace užívána.

 

Reklama


Ušetřete na ručení

Povinné ručení ČPP

Povinné ručení ČPP
ČPP vychází při stanovení sazeb pojistného z kubatury pojišťovaného vozidla. Často si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka